April 8 2012   Pepsi

Vi åker med Momentum till Newcastle och fotograferar Sebastian Larsson för Pepsis kampanj “REMIXED”. Superstudio producerar, fotograferar, illustrerar och retuscherar. www.momentum.se, www.pepsi.se