March 9 2012   RIIS

Fotografera bilglas i Sydafrika… varför inte, vi tar med vår norska favoritkund till landet i söder. PS Communication med Marcus i spetsen visar var glaset skall stå, vi fotograferar, producerar och….