March 5 2012   Volvo Polestar

Frank & Ernest vill ha ett stilleben på Polestars WTCC-motor, vi fotograferar och retuscherar.